Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Leerlingen vwo 6 naar Rijksmuseum en Stedelijk Museum

Op woensdag 30 januari jl. gingen leerlingen uit vwo 6 met de vakken geschiedenis en kunst algemeen op excursie naar Amsterdam. Daar bezochten zij het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum waar zij een rondleiding kregen in aansluiting op de eindexamenstof voor beide vakken.

In het Rijksmuseum stonden de periodes van de Middeleeuwen en de Gouden Eeuw centraal.

De leerlingen stonden oog in oog met beroemde schilderijen zoals de Nachtwacht, de Zielenvisserij van A.P. van de Venne en historische voorwerpen, zoals de boekenkist van Hugo de Groot en reliekschrijnen uit de Gotiek. De theoretische stof werd levendig verteld door de museumgidsen.

Het was een mooie overgang van de oude naar de nieuwe tijd in nog geen 10 minuten lopen.

In het Stedelijk Museum werden de leerlingen verrast door Moderne en Hedendaagse kunst. Ze werden op een interactieve manier door het museum geleid.

Excusie 2901 Excursie 2901 4

Leerlingen vwo 6 naar Rijksmuseum en Stedelijk Museum