Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Informatiebijeenkomst Toekomstperspectief in de (metaal)techniek – 3 april 2018

Marianum, AT Techniekopleidingen, Graafschap College en Eeftink-Rensink nodigen ouders en leerlingen van het VMBO leerjaar 2 en 3 uit voor de informatieavond ‘Toekomstperspectief in de (metaal)techniek’. Deze avond vindt plaats op dinsdag 3 april van 19.00 – 20.30 uur bij Eeftink-Rensing (James Wattstraat 1-. 7131 ME Lichtenvoorde). De inloop is vanaf 18.45 uur.

Tijdens deze avond krijgen ouders en leerlingen informatie over welke beroep kinderen kunnen gaan uitoefenen, welke kansen de (metaal) techniek biedt en wat de kinderen leuk vinden. De betrokken bedrijven vinden het belangrijk dat ouders een duidelijk beeld krijgen over de vervolgopleiding. Hoe ziet het werk eruit? Waar letten de scholen en bedrijven op? Wat kunnen kinderen bereiken?

De betrokken scholen en bedrijven willen ouders van de juiste informatie voorzien zodat zij samen met hun kind een goede keuze kunnen maken. Wat uiteindelijk bepalen zij samen welke vervolgopleiding het gaat worden.

Opgeven voor deze kan via e-mailadres s.esselink@marianum.nl. Graag ontvangen wij bij opgave ook het aantal personen die komen deze avond. Bedankt!

Informatiebijeenkomst Toekomstperspectief in de (metaal)techniek – 3 april 2018