Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Informatie-avond over (metaal)techniek

Voor ouders van leerjaar vmbo 2 en 3 organiseert Marianum in samenwerking met AT TechniekopleidingenMarel LichtenvoordeGraafschap College op dinsdag 6 november een gezamenlijke informatieavond om hen te informeren over de toekomstmogelijkheden in de (metaal)techniek. De avond begint om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) en duurt tot ongeveer 20.30 uur.

Tijdens deze bijeenkomst geven ondernemers een kijkje in de keuken, zodat ouders en leerlingen meer bekend worden met de werkzaamheden van de bedrijven en dat ze zien hoe het bedrijf eruit ziet en dat werken in de (metaal) techniek goede toekomstmogelijkheden kent. Bovendien vertellen zij graag die informatie die nodig is om een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding.

Informatie-avond over (metaal)techniek