Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Marianum doet mee aan curriculum.nu!

Marianum is geselecteerd als ontwikkelschool voor Moderne Vreemde Talen (MVT) voor Curriculum.nu! Daar mogen we trost op zijn, want er zijn namelijk niet veel scholen in het oosten van Nederland die hieraan meedoen. Op de website  is in een kaart te zien welke scholen er nog meer geselecteerd zijn.

Vanuit de talensecties van Marianum werken docenten Marianna de Kuijer (Engels) en Leonie Koekoek (Frans) mee aan dit project. Maarten Müller zit als docent wiskunde in het ontwikkelteam rekenen & wiskunde van Curriculum.nu.

Wat is Curriculum.nu?
In het traject Curriculum.nu werken negen teams van docenten en schoolleiders aan de basis voor de vernieuwing van het curriculum voor het primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs, inclusief het praktijkonderwijs. Zij buigen zich over de vraag wat deze leerlingen moeten kennen en kunnen. Dat doen zij voor negen leergebieden: Nederlands, Engels/moderne vreemde talen, rekenen & wiskunde, digitale geletterdheid, burgerschap, mens & maatschappij, mens & natuur, kunst & cultuur, en bewegen & sport. Hier vind je ook een artikel met aanvullende informatie.

Tweede Kamer
In de loop van dit kalenderjaar ontstaan vier producten van de ontwikkelteams, die resulteren in een voorstel voor curriculumherziening. Begin 2019 worden de opbrengsten met de Tweede Kamer gedeeld voor verdere besluitvorming en er wordt bepaald welk vervolgproces er komt.

Marianum doet mee aan curriculum.nu!