Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Een nieuw curriculum in de maak

In dit artikel lees je welke bijdrage Marianum levert aan het nieuwe curriculum in het voorgezet onderwijs en wat het curriculum nu precies inhoudt.

Curriculum bijstellen
Eens in de zoveel tijd moet het curriculum (alle inhoud en vaardigheden die een leerling moet leren) van het basis onderwijs en voorgezet onderwijs tegen het licht worden gehouden. Meestal gebeurt dit voor elk vak apart en wordt er onderscheid gemaakt tussen het basis onderwijs en voorgezet onderwijs.

Marianum ontwikkelschool
De vakken zijn ingedeeld in leergebieden. Namens Marianum neemt Maarten Müller, docent wiskunde, deel in het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde. Met een aantal vakcollega’s uit de rest van het land is hun visie op het vakgebied uitgewerkt in de zogenaamde ‘Grote Opdrachten’. De laatste stap nu is dat er een uitwerking hiervan komt in ‘Bouwstenen’ waarin gedetailleerd beschreven staat wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Daarnaast is Marianum ontwikkelschool voor de moderne vreemde talen (Engels, Frans en Duits) waarin we feedback organiseren en nieuwe ideeën uitproberen. Marianna de Kuijer en Leonie Koekoek zijn binnen onze school de docenten die dit regelen.

Curriculum door docenten en schoolleiders
Het plan voor het nieuwe curriculum wordt door docenten en schoolleiders gezamenlijk geschreven en niet door de politiek of de wetenschap. De tijd die zij hiervoor hebben gekregen is ruim een jaar en in dat jaar zijn er momenten dat iedereen in Nederland kan lezen hoe het er op dat moment voorstaat. Zij kunnen dan gelijk feedback geven om het proces bij te sturen.

Feedback van ouders en leerlingen
Afgelopen maandag 29 oktober 2018 is er opnieuw een document online gekomen. Ouders en leerlingen mogen hier feedback op geven via: https://www.curriculum.nu/feedback. Ouders hebben hier eerder dit jaar een brief over ontvangen en een deel van onze leerlingen is in de les uitgenodigd om mee te praten. Ouders en leerlingen die zich nu alsnog willen aanmelden kunnen dit doen door te mailen met m.dekuijer@marianum.nl of l.koekoek@marianum.nl.

Tweede Kamer
Het traject voor de ontwikkeling van het curriculum is in opdracht van de Tweede Kamer in februari 2018 gestart. Op 18 april 2019 krijgt de heer A. Slob, minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, het nieuwe curriculum aangeboden om het te bespreken in de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer het vervolgens goedkeurt, dan wordt alles uitgewerkt in einddoelen om er vervolgens examens bij te maken. In 2021 of 2022 (en dat is ook nog niet helemaal zeker) zal dan het nieuwe curriculum van start gaan.

Doelstellingen curriculum.nu
De organisatie die het proces van het nieuwe curriculum begeleid en organiseert is Curriculum.nu. Zij hebben bij het opstarten een aantal doelstellingen geformuleerd:

 • Meer toekomst gericht (voorbereidend op de samenleving van de toekomst)
 • Samenhang binnen de vakken en tussen de vakken
 • Betere doorstroming van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en ook tussen de verschillende schooltypen
 • Betere balans tussen de hoofddoelen van het onderwijs
  • Doorstroming naar de volgende fase van je opleiding (kwalificatie)
  • Voorbereiding op deelname aan de maatschappij (socialisatie)
  • Persoonlijke vorming
 • Een beperkter voorgeschreven deel (70%) en een keuzedeel voor de scholen

Meer informatie
Op Curriculum.nu is meer aanvullende informatie te vinden of kijk naar het laatste filmpje waarin een verslag is weergegeven van de derde ontwikkelsessie. Uiteraard is het ook mogelijk vragen te mailen naar Marianna de Kuijer, Leonie Koekoek of Maarten Müller.

Een nieuw curriculum in de maak