Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

DELF-diploma, bovenbouw havo/vwo

Voor leerlingen die aan het eind van het derde jaar van havo of vwo het vak Frans afsluiten, biedt de sectie Frans dit jaar voor de tweede keer de mogelijkheid om een internationaal, wereldwijd erkend diploma voor Frans te halen. Dit heet een DELF-diploma en bestaat in vergelijkbare soorten voor Engels (Cambridge/Anglia) en Duits (Goethe).

Dit examen toetst je Frans op de vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. En behalve dat je daadwerkelijk een diploma haalt voor Frans, vormt dit diploma ook een onderdeel van het plus-document dat je bij je eindexamendiploma ontvangt. In een plus-document staan de extra activiteiten en prestaties die je buiten de vakken om hebt gedaan en behaald.

Leerlingen die doorgaan met Frans, kunnen ook nu meedoen met dit examen, maar ze kunnen ook in een hoger leerjaar nog een DELF-examen afleggen op een hoger niveau. Vorig jaar hebben 27 leerlingen examen gedaan en 25 leerlingen hebben hun diploma gehaald.

Indien je ervoor kiest om Frans met een DELF-diploma af te sluiten dan hoef je in de laatste periode van het jaar niet aan de stof voor de laatste toets te werken en ook de laatste toets van het jaar niet meer te maken. In plaats daarvan bereid je je die periode voor op het DELF-examen.

Leerlingen in leerjaar 3 kunnen examen doen op niveau A2. Het DELF-examen vindt voor het grootste deel plaats op school. Het onderdeel spreekvaardigheid wordt afgenomen door examinatoren buiten school. Deze examenlocatie kan in Nijmegen of in Enschede zijn, maar ook dichterbij zoals Doetinchem of Winterswijk. Dat hangt af van de hoeveelheid deelnemers in een bepaalde regio. Over het vervoer zullen we dan in een later stadium overleggen.

De onderdelen lezen, schrijven en luisteren zijn onder schooltijd, op school. Het mondeling examen is op zaterdag 16 juni. Geef je dus alleen op als je deze zaterdag ook kunt!

De eigen bijdrage in de examenkosten bedraagt €85,00. Marianum verzorgt het extra oefenmateriaal en de begeleiding door de docent.

We hopen op deze manier leerlingen een mooie kans te bieden om leerjaar 3 af te sluiten met een diploma.

Coördinator: Leonie Koekoek, docent Frans (locatie Groenlo), l.koekoek@marianum.nl

 

DELF-diploma, bovenbouw havo/vwo