Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Marianum heeft een muon detector

Donderdag 22 maart jl. stond Marianum in het teken van deeltjesfysica. Er werd namelijk een muon-detector geplaatst en daarna kregen leerlingen uit 5 vwo een gastcollege over deeltjesfysica. Dit gastcollege werd gegeven door professor ing. Bob van Eijk, hoogleraar Hoge energiefyscia Nikhef en Universiteit Twente in Enschede.

Tijdens het college vertelt professor ing. Van Eijk over ‘science in your backyard’: wat betekent het om als school mee te doen aan het programma HISPARC? En waarom wordt er een muon detector op het dak van de school geplaatst? Daarnaast vertelt hij over CERN (de Europese organisatie die fundamenteel onderzoek doet naar elementaire deeltjes) en over hoe deeltjes worden gedetecteerd.

Het plaatsen van de muon-detector is een onderdeel van het Hisparc-project waar leerlingen van Marianum aan deelnemen. Het Hisparc-project heeft in Nederland onderzoek naar kosmische straling de scholen in gebracht. Vanuit verschillende clusters scholen en onderzoeksinstituten verspreid over Nederland wordt gekeken naar het ontstaan van showers van muonen. Muonen zijn kortlevende instabiele deeltjes die op elektronen lijken en een massa hebben die ruim 200 keer zo groot is. Ze worden hoog in de atmosfeer gevormd door een botsing van kosmische straling (een hoog energetisch deeltje, bijvoorbeeld een proton) met een atoomkern.

ondertekenen2

Marianum heeft een muon detector