Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Ouderbijdrage – hoe zit dat?

In dit bericht leest u alles over de ouderbijdrage en hoe de betaling daarvan bij Marianum geregeld is.

Marianum krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. Daarom vragen wij alle ouders/verzorgers om een ouderbijdrage. Om welke voorzieningen en activiteiten het gaat, kunt u hier teruglezen. 

U betaalt de ouderbijdrage op het moment dat het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat. U ontvangt dan een e-mailbericht van ons met daarin een link naar het webadres van WIS Collect, waar Marianum gebruik van maakt. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetal betalingsmogelijkheden: via IDEAL of via factuur. Daarna ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling (bij IDEAL) of een e-mail met daarin de digitale factuur.

De hoogte van de ouderbijdrage spreken we af in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

 

Ouderbijdrage – hoe zit dat?