Ouderbijdrage – hoe zit dat?

Marianum krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. Daarom vragen wij alle ouder(s)/verzorger(s) om een ouderbijdrage (zie ook hier voor uitgebreide informatie). Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage leidt niet tot uitsluiting van de leerling. De hoogte van de ouderbijdrage spreken we af in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Betalen WIS Collect
U betaalt de ouderbijdrage op het moment dat het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat. U ontvangt dan een e-mailbericht van ons rond 20 december 2021 met daarin een link naar het webadres van WIS Collect, waar Marianum gebruik van maakt. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetal betalingsmogelijkheden: via IDEAL of via factuur(overboeking). Daarna ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling (bij IDEAL) of een e-mail met daarin de digitale factuur.

De ouderbijdrage bestaat uit een bijdrage voor de mediatheek/bibliotheek, sportactiviteiten en de CJP Cultuurkaart. Daarnaast krijgen alle ouders van leerlingen, die een locker huren, een extra factuur.

Huur voor de locker
De jaarlijkse huur voor de locker bedraagt € 15,-. Dit bedrag wordt apart geïncasseerd. De huur is bestemd voor het beheer, onderhoud en aanschaf van de lockers.

Borg locker
De borg van de locker bedraagt € 10,- en moet bij de uitgifte van de sleutel door de leerling contant betaald worden. De leerling krijgt de borg terug als hij/zij de sleutel weer in goede staat inlevert na het beëindigen van zijn/haar schoolloopbaan of tussentijds als hij/zij de locker niet meer gebruikt. Bij verlies of beschadiging van de sleutel vervalt de borg aan school. Voor een eventuele nieuwe sleutel betaalt de leerling een vergoeding van € 4,-.

Ouderbijdrage – hoe zit dat?