Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Ouderbijdrage

U kunt vanaf volgende week een e-mailbericht van ons verwachten over de jaarlijkse ouderbijdrage.

Marianum krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. Daarom vragen wij alle ouders/verzorgers om een ouderbijdrage. Om welke voorzieningen en activiteiten het gaat, kunt u hier teruglezen. 

U kunt van ons vanaf volgende week een e-mailbericht verwachten met daarin een link naar het webadres van WIS Collect om de ouderbijdrage te voldoen. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetal betalingsmogelijkheden: via IDEAL of via bankoverschrijving. Daarna ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling (bij IDEAL) of een e-mail met daarin de digitale factuur.

De hoogte van de ouderbijdrage spreken we af in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Ouderbijdrage