Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Update afspraken Marianum met ingang van 16 maart 2020

Inmiddels heeft Marianum alle ouders, leerlingen en medewerkers op de hoogte gebracht van de afspraken die bij Marianum gelden met ingang van 16 maart 2020. Van maandag 16 maart tot maandag 6 april zijn er geen lessen of onderwijsactiviteiten op school voor alle leerjaren en -niveaus. Marianum is alleen open om leerlingen van ouders die werkzaam zijn in vitale sectoren op te vangen.

De school houdt iedereen op de hoogte hoe het onderwijs op afstand georganiseerd gaat worden. Ook over de afronding van de schoolexamens en de voorbereiding op de centrale examens voor de huidige eindexamenleerlingen, volgt informatie zodra daarover meer duidelijkheid bestaat.

U kunt op de jaaragenda zien welke activiteiten tot nader bericht zijn uitgesteld.

Update afspraken Marianum met ingang van 16 maart 2020