Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Update afspraken Marianum met ingang van 17 maart 2020

Marianum heeft op 16 maart jl. nieuwe afspraken gemaakt, die dinsdag 17 maart ingaan. Medewerkers, leerlingen en ouders zijn hier inmiddels van op de hoogte gebracht. 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn over het onderwijs op afstand, de afronding van de schoolexamens of de voorbereiding op de centrale examens, dan laten wij dit zo spoedig mogelijk weten.

U kunt op de jaaragenda zien welke activiteiten tot nader bericht zijn uitgesteld.

Update afspraken Marianum met ingang van 17 maart 2020