Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Laatste nieuws coronavirus

In dit bericht staan de besmettingen tot en met 15 december 2020 bijgewerkt. In de kerstvakantie heeft Marianum nog een aantal besmettingen doorgekregen, die we geregistreerd hebben, maar niet vermeld op onze website. De reden hiervoor is dat we sinds de kerstvakantie te maken hebben met de landelijke lock down en er geen leerlingen op school waren. We werken de website weer bij op het moment dat er nieuwe besmettingen bij komen die een risico vormen voor anderen.

Op 15 december zijn er twee nieuwe besmettingen bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo en een leerling in de bovenbouw in Groenlo.

Op 14 december is er een nieuwe besmetting bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de bovenbouw in Lichtenvoorde.

Op 13 december zijn er twee nieuwe besmettingen bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo en een leerling uit de bovenbouw in Lichtenvoorde.

Op 10 december is er een nieuwe besmetting bij gekomen. Het gaat om een docent uit de onderbouw in Lichtenvoorde.

Op 9 december is er een nieuwe besmetting bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Lichtenvoorde.

Op 7 december zijn er twee nieuwe besmettingen bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo en een leerling in de bovenbouw in Groenlo.

Op 30 november is er een nieuwe besmetting bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Lichtenvoorde.

Op 29 november zijn er twee positieve testuitslagen bij gekomen. Het gaat om twee leerlingen uit de onderbouw in Groenlo.

Op 28 november jl. is er een 27e positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat om een docent uit de onderbouw in Groenlo/Lichtenvoorde. 

Op 27 november jl. is er een 26e positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo.

Op 26 november jl. is er een 25e positieve testuitslag bijgekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo.

Op 23 november jl. is er een 24e positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo.

Op 19 november jl. is er een 23e positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de bovenbouw in Lichtenvoorde.

Op 9 november jl. zijn er twee nieuwe positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat om twee leerlingen uit de onderbouw in Groenlo.

Op 4 november jl. is er een 20e positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Lichtenvoorde.

Op 3 november jl. is er een negentiende positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de bovenbouw in Lichtenvoorde.

Op 29 oktober jl. zijn er drie nieuwe positieve testuitslagen bij gekomen. Het gaat om twee leerlingen uit de bovenbouw in Groenlo en een medewerker in Groenlo.

Op 26 oktober jl. is er een vijftiende positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de bovenbouw in Groenlo.

Op 19 oktober jl. is er een veertiende positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Lichtenvoorde.

Op 15 oktober jl. is er een dertiende positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo.

Op 13 oktober jl. is er een twaalfde positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de bovenbouw in Lichtenvoorde.

Op 12 oktober jl. zijn er drie nieuwe positieve testuitslagen bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Lichtenvoorde, een leerling uit de bovenbouw in Lichtenvoorde en een leerling uit de bovenbouw in Groenlo.

Op 8 oktober jl. is er een achtste positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Groenlo.

Op 7 oktober jl. is er een zevende positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de bovenbouw in Lichtenvoorde.

Op 28 september jl. is er een zesde positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de bovenbouw in Lichtenvoorde.

Op 25 september jl. is er een vijfde positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de bovenbouw in Groenlo.

Op 24 september jl. is er een vierde positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de onderbouw in Lichtenvoorde.

Op 22 september jl. is er een derde positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat om een leerling uit de bovenbouw in Lichtenvoorde.

Op zondag 20 september jl. is er een tweede positieve testuitslag bij gekomen. Het gaat opnieuw om een leerling uit de onderbouw in Lichtenvoorde, uit een andere klas.

Op vrijdagmiddag 18 september jl. aan het einde van de middag werd Marianum door ouders op de hoogte gebracht van de eerste positieve testuitslag van het coronavirus bij een leerling uit de onderbouw in Lichtenvoorde.

De GGD is voor alle leerlingen gestart met het bron- en contactonderzoek. Zij hebben de school op de hoogte gebracht van de duur van de quarantaine en voor welke groepen de quarantaine geldt. Hoe lang dit is, verschilt van geval tot geval en bepaalt de GGD.

Marianum heeft inmiddels iedereen (direct betrokkenen, collega’s, klasgenoten en ouders) op de hoogte gebracht.

Laatste nieuws coronavirus