Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Time-out voor schoolexamens

Gisteravond, in de loop van de avond, heeft de VO-raad aan alle leden geadviseerd met ingang van 24 maart 2020 een time-out in te lassen voor wat betreft de schoolexamens. De time-out is tot nader order van kracht en geldt voor alle schoolexamens, dus ook die via afstandsleren worden afgenomen.

Met alle leerlingen die vandaag een gepland examen hebben, wordt door Marianum contact opgenomen. Zij worden gebeld.

Als reden voor de oproep geeft de VO-raad aan dat er na de persconferentie van het kabinet – waarin verscherpte maatregelen werden aangekondigd – grote verwarring is ontstaan over de vraag hoe een verbod op samenkomsten te verenigen is met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen.

Marianum blijft tot nader bericht open voor opvang van leerlingen met ouders in vitale beroepen of voor leerlingen die zich in een kwetsbare thuissituatie bevinden. Zodra er meer bekend is over het vervolg van de schoolexamens en/of de eindexamens zullen we hierover communiceren.

Lees het hele bericht op de website van de VO-raad: https://www.vo-raad.nl/nieuws/vo-raad-wil-time-out-voor-schoolexamens

 

Time-out voor schoolexamens