Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Leren op afstand…. hoe gaat dat nu bij Marianum?

De schoolleiding van Marianum komt iedere dag bij elkaar om het laatste nieuws met elkaar te bespreken, afspraken te maken en de gang van zaken te evalueren. En zo hebben we gemerkt dat er veel enthousiaste reacties zijn van docenten, leerlingen en ouders over het lesgeven op afstand. 

Zo komt het ook voor dat het programma SOMtoday wat traag is en ervaren leerlingen soms te weinig tijd om hun opdracht af te ronden. Dit zijn punten van aandacht en tegelijkertijd ook dingen die er op dit moment bij horen, omdat de ‘hele wereld online’ is. We proberen bij Marianum rekening te houden met wat niet kan. Het blijft voorlopig vooral aanpassen op wat wel kan in de gedachte dat dit voor ons allemaal nieuw is.

Chatten en videolessen
Inmiddels werkt Marianum deze week met Teams for Education, een van Office 365-programma’s. Via dit programma is het mogelijk om te chatten en live videolessen te volgen. En daar wordt al flink gebruik van gemaakt. Speciaal voor de leerlingen en ouders van de onderbouw gaan we binnenkort ‘oefenen’ met Teams for Education.

Marianum-Journaal – test Teams for Education
Daarom organiseert Marianum voor alle onderbouwleerlingen in de loop van volgende week een zogenaamd ‘Marianum-Journaal’ via een live-verbinding met Teams for Education. Alle leerlingen worden hiervoor apart uitgenodigd, zodat zij zelf of samen met hun ouders kunnen horen hoe zij deze bijzondere tijd ervaren. Om welke dag en tijdstip het gaat, laten we nog weten.

Wordt vervolgd!

Leren op afstand…. hoe gaat dat nu bij Marianum?