Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Social media dag bij Marianum – workshops en paneldiscussie

Op vrijdag 15 juni jl. organiseerde Marianum een themadag voor leerlingen en medewerkers. De dag bestond uit een ochtendprogramma voor alle leerlingen, met een groot aanbod aan workshops die in het teken stonden van de vraag: ‘Wat is de impact van social media op ons denken en handelen?’. De workshops hadden onder meer als onderwerp: ‘Fakenieuws’, ‘Hoe werkt nieuws?’ en ‘Mediawijsheid’.

Paneldiscussie
In het middagdeel was er een paneldiscussie voor medewerkers van Marianum en genodigden, voor leerlingen en ouders van de MR en voor de leerlingen van de leerlingenraad. Het panel bestond uit Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, Thierry Baudet, politiek leider van Forum voor Democratie (FVD), Frans Leijnse, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Carmelcollege en Dr. Annemarie van Oosten, universitair docent Communicatiewetenschap en jeugd en media-onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.

Aanmelden  
Leerlingen die vooraf hadden gevraagd aanwezig te mogen zijn, konden zich aanmelden. Deze aanmelding vooraf was noodzakelijk vanwege de veiligheidsprotocollen waaraan de school gehouden is in het belang van de aanwezigen. De bedoeling die Marianum als school met deze dag had, is vooraf met alle betrokkenen gedeeld en besproken.

Geen toestemming  
Als school is Marianum gehouden aan de richtlijnen van de AVG. Dat betekent dat wij in dit geval geen toestemming konden geven voor het openbaar maken van beeldmateriaal. Tegen de afspraken in, en zonder toestemming, zijn er bij het panelgesprek opnames gemaakt en deels gepubliceerd en dat betreuren we.

Social media dag
Marianum heeft op meerdere momenten in het kader van verkiezingen of anderszins (waarvan de meeste recente in maart jl.) debatten georganiseerd waarbij verschillende politieke partijen aanwezig waren. Dit zal de school ook blijven doen. Vrijdag 15 juni jl. was daar echter niet voor bedoeld. Deze dag stond in het teken van social media. Social media zijn een onderdeel van onze maatschappij. Een dag als die van afgelopen vrijdag biedt ons de gelegenheid om volop te leren daar op een goede manier mee om te gaan.

Social media dag bij Marianum – workshops en paneldiscussie