Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Reisprogramma schooljaar 2017-2018

Als school organiseren we voor de verschillende leerjaren en onderwijsafdelingen jaarlijks excursies en reizen in binnen- en buitenland. Ook dit schooljaar staan daarvan weer meerdere op het reisprogramma.

Met het oog op de berichten die ons via de media bereiken m.b.t. aanslagen in verschillende steden hebben we als schoolleiding onze gedachten laten gaan over hoe we hiermee als organisatie omgaan. We kunnen ons namelijk goed voorstellen dat leerlingen, ouders en ook begeleiders vanuit school zich zorgen maken over de mate van veiligheid van het komende reisprogramma. De concrete vraag die we ons gesteld hebben is de volgende: laten we de excursies en de reizen doorgaan zoals we die gepland hebben, of moeten we hiervoor gerichte maatregelen nemen?

We hebben besloten dat het reisprogramma doorgaat zoals dat gepland is. We laten ons schoolprogramma niet beïnvloeden door gewelddadige acties bedoeld om het openbare leven te ontregelen. Hierbij is en blijft vrijheid van handelen ons uitgangspunt.

Het spreekt voor zich dat de betrokken leerlingen en begeleiders steeds voor zichzelf kunnen bepalen of ze al dan niet deelnemen aan een excursie of een reis. Ook de ouders/verzorgers van de leerlingen besluiten zelf of ze hun dochter of zoon laten deelnemen. Indien individueel gekozen wordt om af te zien van deelname aan een reisprogramma, zal de school bekijken of er een alternatief programma aangeboden zal worden. Wat we in ieder geval aan de begeleiders vragen, is om in te schatten in hoeverre het programma op meer of minder risicovolle plaatsen gepland is en hoe groot de noodzaak is om bijvoorbeeld drukke plaatsen in steden te bezoeken.

We hopen dat we op deze wijze duidelijkheid kunnen verschaffen m.b.t. de uitvoering van en de deelname aan het reisprogramma van het komende schooljaar. Mocht u hierover desondanks vragen hebben, dan horen we die natuurlijk graag van u.

Schoolleiding SG Marianum