Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Rabobank Noord-Oost Achterhoek geeft gastles

In de sector Economie en ondernemen werd de afgelopen acht weken door basis- en kader- leerlingen aan de keuzemodule Ondernemen gewerkt. Tijdens deze lessen werken leerlingen aan een ondernemingsplan. Leerlingen schrijven daarbij onder andere een marketingplan, een financieel plan en een persoonlijk plan. Twee accountmanagers uit het team MKB, de heer N. Breitner en de heer M. Veldkamp, van Rabobank Noord-Oost Achterhoek kwamen toelichting geven. Wat kan een bank betekenen voor een startende ondernemer, hoe en wanneer kun je een lening aanvragen, welke ondersteuning geeft de bank? Daarnaast konden leerlingen ook vragen wat de risico’s zijn die een bank neemt bij het verstrekken van een lening. Wat gebeurt er met de ondernemer als hij  failliet gaat? De leerlingen sluiten dit onderdeel af door zelf een presentatie te geven aan de klas over hun ondernemingsplan.

bank e en o

Rabobank Noord-Oost Achterhoek geeft gastles