Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Eindexamenklas en hun vervolgstudie

Leerlingen uit 5-havo en 6-vwo staan in hun examenjaar voor een belangrijke keuze, namelijk de studiekeuze. Voor sommige opleidingen was de deadline voor aanmelden al 15 januari (de numerus fixus opleidingen) en voor andere opleidingen is de deadline 1 mei. Eind maart en begin april zijn er weer open dagen, zorg dat je daar naartoe gaat.

Sommige ouders hebben misschien behoefte aan tips voor het begeleiden van hun kind bij het maken van een studiekeuze. Via de volgende link kom je bij een E-book: Tips bij het begeleiden van uw kind

Zijn er leerlingen die niet weten wat ze willen, dan bieden wij vanuit Marianum een studiekeuzetraining aan. Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd waarin we interactief gaan werken aan het achterhalen van interesses en het maken van keuzes. De aanmelddatum was tot en met 8 maart, maar er is nog ruimte. 13 maart gaan we de klassen rond om de nieuwe aanmeldingen te inventariseren.

Eindexamenklas en hun vervolgstudie