Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Reactie Marianum op social-media-ophef Thierry Baudet

Dinsdag, 28 november 2017

Vandaag is in de social media ophef ontstaan over een opdracht bij het vak Nederlands in 5 vwo. Bij deze opdracht krijgen leerlingen een week de tijd om een onderwerp te kiezen en voor te bereiden uit tien mogelijke onderwerpen. De opdracht is dat de leerling tijdens het toetsmoment een betoog of beschouwing schrijft waarin argumentatie, als onderdeel van het schoolexamen, de hoofdrol speelt. Welke kant de leerling ten aanzien van het gekozen onderwerp kiest, speelt daarbij geen rol.

Bij alle tien onderwerpen zijn korte algemene inleidingen geschreven om de leerlingen een aanzet tot onderzoek te geven. Eén van de onderwerpen betrof de politicus Thierry Baudet en zijn snelle opmars binnen het politieke landschap. Baudet heeft het begeleidende stukje op zijn Instagram- en Twitter-account geplaatst. Dit heeft geleid tot de nodige ophef.

Wij willen benadrukken dat wij, als school, geen politieke standpunten innemen maar dat wij het als kerntaak beschouwen de leerlingen op te leiden tot kritische denkers. Dit soort opdrachten zijn bij uitstek geschikt om onderwerpen in een brede context te plaatsen.

Via de volgende link is de gehele opdracht in te zien:  stellingentoets.

Reactie Marianum op social-media-ophef Thierry Baudet