Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Op excursie naar het Paleis op de Dam en het Rijksmuseum

Op woensdag 16 maart jl. vertrokken leerlingen uit vwo 5 voor hun eindexamenprogramma Geschiedenis en Kunst Algemeen naar het Rijksmuseum en het Paleis op de Dam in Amsterdam.

Tijdens de rondleiding stond de historische context van ‘Steden en Burgers in de Lage Landen (1050-1700)’ centraal. Leerlingen oefenden met de objecten in het museum hun examenvaardigheden, zoals standplaatsgebondenheid en ze werden uitgedaagd om topstukken uit de collectie te koppelen aan de kenmerkende aspecten van het tijdvak. De rondleiding bood een actieve voorbereiding op het examen Geschiedenis.

In de middag brachten de leerlingen een bezoek aan het Paleis op de Dam. De leerlingen werden in dit prachtige classicistische gebouw meegenomen door verschillende gidsen. Het thema van de rondleiding was “het stadhuis in de 17e eeuw”. Dit onderwerp sluit perfect aan bij de examenstof van Kunst Algemeen.

Hieronder een korte foto-impressie:

Op excursie naar het Paleis op de Dam en het Rijksmuseum