Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Ontwerpersdag vmbo 3

Op dinsdag 13 november jl. is er een ontwerpersdag geweest voor leerlingen van vmbo 3 die de beeldende vakken als examenvak hebben gekozen.

Op dinsdag 13 november jl. is er een ontwerpersdag geweest voor leerlingen van vmbo 3 die de beeldende vakken als examenvak hebben gekozen. Er zijn zes workshops georganiseerd waarin de leerlingen informatie kregen over compositie, verhoudingen en schalen, kleurgebruik, ontwerpproces en beoordelen van corsowagens. Dit alles ter voorbereiding op de grote praktische opdracht, die het ontwerpen en maken van een maquette van een corsowagen omvat.

Ontwerpersdag vmbo 3