Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Onthulling glaskunstwerk Carmel

Op vrijdag 13 januari jl. vond in de binnentuin van Marianum in Groenlo de onthulling plaats van het unieke glaskunstwerk dat de school heeft ontvangen in het kader van het 100-jarig bestaan van Stichting Carmelcollege. Iedere Carmel-instelling heeft een exemplaar ontvangen om dit bijzondere moment te markeren. Leerlingen en medewerkers waren bij de onthulling aanwezig.

Wat betekent het kunstwerk?
Het kunstwerk is gemaakt door glaskunstenaar en oud-leerling van Carmel Annemiek Punt. Het geeft uitdrukking aan de grondwaarden van Carmel; een opdracht die we elke dag opnieuw zichtbaar willen maken en na willen streven. Ze worden verwoord in de bekende termen ‘ruimte in verbinding’ alsook ‘zorg voor elke mens, heel de mens en alle mensen’. Annemiek heeft zich laten inspireren door woorden als: ‘openheid, vertrouwen en beschermen’, ‘ontmoeting en dialoog’, ‘jezelf zijn met hoofd en hart’, ‘kansen krijgen, fouten mogen maken’ en ‘positief kijken naar de toekomst en naar elkaar’.

Wat betekent het kunstwerk voor het onderwijs?
Omdat Carmel het belangrijk vindt dat het een kunstwerk is voor ‘alle’ mensen binnen de stichting kunnen docenten met leerlingen in gesprek gaan over het kunstwerk. Naast aandacht voor het werk zelf en de kunstenaar, is er aandacht voor het gesprek over de betekenis van dit werk voor ons, medewerkers en leerlingen.

Onthulling glaskunstwerk Carmel