Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Nieuws van de decaan – vmbo

Op donderdag 26 oktober zal de decaan samen met meneer Nijenhuis de leerlingen van leerjaar 4 voorlichten over het oriënteren op en het kiezen van een vervolgopleiding en de procedure van het aanmelden bij het mbo of 4 havo.

De Scholenmarkt 2017 op het Graafschapcollege in Doetinchem vindt plaats op 28, 29 en 30 november, van 19.00 tot 21.00 uur. De scholenmarkt wordt georganiseerd door de decanen van het voortgezet onderwijs in Achterhoek en Liemers. Tijdens verschillende sessies wordt voorlichting gegeven over diverse mbo-opleidingen. Ook derdejaars leerlingen en hun ouders zijn welkom. De leerlingen worden hier nog nader over geïnformeerd.

Nieuws van de decaan – vmbo