Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Nieuws van de decaan – profielkeuze havo/vwo

Opstart profielkeuze havo/vwo 3e jaars

Derdejaars leerlingen van havo/vwo hebben een introductieles gehad over de profielkeuze. Dit jaar gaan zij een keuze maken, wordt het NT, NG, EM of CM. Tijdens de les hebben zij uitleg gehad over hoe een profiel is opgebouwd, welke keuzes ze kunnen maken en hebben zij zich voor het eerst geregistreerd op dedecaan.net.

Dedecaan.net is een online methode om leerlingen voor te bereiden en te helpen bij het maken van hun profielkeuze. Er staan verschillende opdrachten voor hen klaar waarin zij o.a. hun kwaliteiten, vaardigheden en persoonlijkheid onder de loep nemen. Tip: kijk als ouder mee met de opdrachten die zij maken of al hebben gemaakt.

Ook hebben leerlingen een Waddan-boekje meegekregen naar huis. Hierin worden de profielen en vakken toegelicht. Er staat een tijdpad in; wanneer moeten ze bijvoorbeeld hun profielkeuze definitief invullen. Achterin het boekje staan de eisen per vervolgopleiding aangegeven; welke profielen geven toegang tot welke opleidingen.

Nieuws van de decaan – profielkeuze havo/vwo