Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Nieuwe locatiedirecteuren Groenlo en Lichtenvoorde

Marianum heeft twee nieuwe locatiedirecteuren benoemd. Op 1 augustus start Ramon Voorbraak op locatie Groenlo, die het roer overneemt van Javier Castilla Martin. En op de locatie Lichtenvoorde volgt Robert Otten met ingang van 1 augustus Raymond Nijenhuis op.

Robert Otten is op dit moment locatieverantwoordelijk teamleider van het Stedelijk Lyceum in Enschede en Ramon Voorbraak is afdelingsleider van het Staring College in Borculo en Lochem. Beiden hebben ruime leidinggevende ervaring. Hun kijk op onderwijs sluit naadloos op die van onze school: samen leren en ontwikkelen vanuit eigenaarschap en vertrouwen.

Robert Otten – locatie Lichtenvoorde
Robert Otten, 47 jaar, heeft 10 jaar lang lesgegeven op het Deltion College in Zwolle als docent Economie waar hij het beroepsgericht onderwijs voor de verschillende economische opleidingen heeft doorontwikkeld en hier op landelijk niveau verder mee is gegaan. Na het behalen van zijn Master Pedagogiek heeft hij de overstap gemaakt tot leidinggevende bij Stichting Pratkijkleren om in 2017 weer terug te gaan naar het onderwijs in zijn huidige functie van teamleider. De afgelopen vijf jaar heeft hij ervaring opgedaan met het vernieuwen van onderwijs en het ontwikkelen van een professionele cultuur binnen de school. Ook was hij betrokken bij de ontwikkeling en planvorming van Sterk Techniek Onderwijs in de subregio Enschede van de regio Twente.

Wat onderwijs zo mooi maakt…
Wat ik mooi vind aan het vmbo en het voortgezet onderwijs is dat je als leidinggevende wat dichter betrokken bent bij het onderwijs en de leerlingen. Uiteindelijk doe je het voor de leerlingen om hen te helpen en voor te bereiden op een goede toekomst. Marianum is voor mij een school die daarbij past en met mijn kennis, ervaring en netwerk lever ik daar graag een bijdrage aan!’

Ramon Voorbraak  – locatie Groenlo
Ramon Voorbraak, 45 jaar, is sinds 1999 werkzaam in het voortgezet onderwijs. Hij begon op 21- jarige leeftijd als docent Frans en heeft altijd met ontzettend veel plezier lesgegeven in de onder- en bovenbouw op het Gertrudiscollege in Roosendaal. Tussen 2008 en 2015 is hij, naast het lesgeven, actief geweest als leerjaarcoördinator van vwo 3-4 en havo 4-5. Daarna maakte Ramon de overstap naar Marklandcollege in Oudenbosch, waar hij tot juli 2017 als afdelingsdirecteur havo & vwo bovenbouw heeft gewerkt. Sinds augustus 2017 is Ramon werkzaam als afdelingsleider leerjaar 2, 3 en 4 en tegelijkertijd locatieleider op het Staring College te Borculo en Lochem.

Wat onderwijs zo mooi maakt…
De dagelijkse “hectiek” in onderwijsland en het feit dat geen één dag hetzelfde is, houdt ons scherp. Een van mijn stokpaardjes is: leerlingen en medewerkers voldoende ruimte bieden om eigenaar te kunnen zijn van het eigen leerproces! Voor mij is het belangrijk dat elke leerling, naast het behalen van het diploma, gedurende de middelbare schoolperiode een brede en waardevolle persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Ik krijg veel energie als persoonlijke groei bij leerlingen en medewerkers daadwerkelijk zichtbaar wordt! Met veel plezier kijk ik uit naar een mooie samenwerking op Marianum. Samen met jullie werken aan de verdere ontwikkeling van formatief evalueren en de feedback-cultuur en dus aan goed onderwijs voor de tieners uit de directe omgeving.

Nieuwe locatiedirecteuren Groenlo en Lichtenvoorde