Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Informatie over mondkapjes op school – vanaf 5 oktober

Vanaf maandag 5 oktober 2020 geldt het dringende advies om niet-medische mondkapjes te gebruiken in alle publieke binnenruimtes. De VO-raad voegt daar het dringende advies aan toe: 

In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Ingangsdatum is maandag 5 oktober 2020. Het dringende advies geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt (bijvoorbeeld bij lassen).’
(…).

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.”

Voor reguliere lessen geldt deze toevoeging niet, want daar kan anderhalve meter afstand gehouden worden en is het gebruik van een mondkapje niet nodig, volgens de experts.

Meer informatie over het dragen van mondkapjes is ook te lezen op de website van de rijksoverheid.

Informatie over mondkapjes op school – vanaf 5 oktober