Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Mondkapjes buiten de lessen verplicht tot aan zomervakantie

Op vrijdag 18 juni jl. heeft het kabinet tijdens de persconferentie een aantal versoepelingen bekendgemaakt. Een van de onderwerpen was het dragen van het mondkapje.

Een mondkapje blijft verplicht in trein, bus, op stations en luchthavens en ook op middelbare scholen. Dit geldt dus ook voor onze school. Het dragen van mondkapjes buiten de lessen op school blijft verplicht tot aan de zomervakantie. Bij diploma-uitreikingen en andere niet-onderwijsactiviteiten op school mag het mondkapje af als bezoekers zitten en moet het weer op bij verplaatsing.

Mondkapjes buiten de lessen verplicht tot aan zomervakantie