Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Marianum is weer open – belangrijke informatie!

Afgelopen woensdag 27 mei hebben ouders, leerlingen en medewerkers een bericht ontvangen met daarin het laatste nieuws over het weer open gaan van onze school. Wij kijken ernaar uit om alle leerlingen weer te zien op school. En… we hebben er heel veel zin in.

Hieronder staan de drie instructiefilmpjes van de locatie Groenlo en Lichtenvoorde en een aantal belangrijke documenten.

Instructies 
Instructies voor leerlingen vanaf 2 juni 2020 binnen Marianum

Uitleg keuzelessen.
Let op! Leerlingen kunnen zich iedere dag inschrijven voor de lessen van die week. Vanaf donderdag 8.00 uur begint de inschrijving voor de lessen in de week erop.

Instructiefilmpjes

Lesroosters
Rooster lessen op school leerjaar 1
Rooster lessen op school leerjaar 2
Rooster lessen op school leerjaar 3 havo/vwo
Rooster lessen op school leerjaar 3 vmbo
Rooster lessen op school leerjaar 4 havo
Rooster lessen op school leerjaar 4 vwo
Rooster lessen op school leerjaar 5 vwo

Gymles
Leerlingen volgen vanaf 2 juni jl. ook weer gymlessen. Wanneer deze plaatsvinden, is aangegeven in bovenstaande roosters. Bij de gymlessen houden we rekening met de afspraken die gelden volgens het protocol van de KVLO. Gymles vindt alleen buiten plaats op het sportveld in Groenlo of bij Longa ‘30 in Lichtenvoorde. Daarbij houden we 1,5 meter afstand van elkaar: zowel leerlingen onderling als de leerling en docent. Binnen sporten geeft mogelijk verhoogd risico op verspreiding van het coronavirus.

Marianum is weer open – belangrijke informatie!