Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Eindexamenleerlingen vwo 6 op excursie naar Enschede

Op vrijdag 19 november jl. gingen eindexamenleerlingen (vwo 6) uit Groenlo van kunst algemeen op excursie naar Enschede om daar een bezoek te brengen aan het Rijksmuseum Twenthe en de wijk Roombeek.

Rijksmuseum Twenthe
Dit jaar is één van de eindexamenthema’s ‘Hofcultuur in de 16e en 17e eeuw’ met als een van de onderwerpen de positie van vrouwelijke kunstenaars. In Rijksmuseum Twenthe is op dit moment ‘Artemisia. Vrouw en Macht’ te zien waar werk te zien is van één van de belangrijkste vrouwelijke kunstenaars uit die periode Artemisia Gentileschi. De leerlingen kregen in het museum een rondleiding waarbij ook de link gelegd werd naar de hedendaagse kunst.

Roombeek
Na het bezoek aan het Rijksmuseum kregen de leerlingen een rondleiding in de wijk Roombeek (plek van de vuurwerkramp). In deze wijk zijn verschillende hedendaagse architectonische hoogstandjes te bewonderen.

Rijksmuseum Twenthe
Rombeek
Rijksmuseum Twenthe
Rombeek
Rijksmuseum Twenthe
Rijksmuseum Twenthe
Eindexamenleerlingen vwo 6 op excursie naar Enschede