Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Leerlingen uit havo 5 en vwo 5 en 6 naar Franse voorstelling

Op woensdagmiddag 11 december jl. stond er voor leerlingen die Frans hebben uit havo 5, vwo 5 en vwo 6 een uitje op het programma: een theaterbewerking van het boek Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, geschreven door Eric Emmanuel Schmidt.

Deze voorstelling met musicalinvloeden kon naar de Achterhoek worden gehaald door een samenwerking van de docenten Frans van vijf verschillende scholen (Gerrit Komrij College, Schaersvoorde, Staring College, ‘t Assink en Marianum).

In totaal waren er  271 leerlingen die Frans op een andere manier kregen aangeboden.

Na de voorstelling was er de gelegenheid om vragen te stellen. Meestal stelden leerlingen hun vraag in het Nederlands, die vervolgens vertaald werden door de docente. Er waren echter ook vragen in het Frans! Chapeau!

Hopelijk kijken de leerlingen terug op een interessante middag!

Frans 2019 1

Leerlingen uit havo 5 en vwo 5 en 6 naar Franse voorstelling