Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Informatieavond ouders leerlingen lj. 2 naar 3-havo/vwo 23 januari

Op maandag 23 januari vond de informatieavond voor ouders van leerlingen uit leerjaar 2 die volgend schooljaar naar 3-havo of 3-vwo gaan, plaats.

Wilt u de informatie nog eens nalezen, klik dan hier.

Informatieavond ouders leerlingen lj. 2 naar 3-havo/vwo 23 januari