Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

informatieavond Groenkracht Groenlo

Nu onze verbouwing van de locatie in Groenlo afgerond is, zijn we met de voorbereidingen van het volgende project gestart: in samenwerking met de Energiecoöperatie Groenkracht Groenlo worden zonnepanelen op ons schooldak in Groenlo geïnstalleerd. Er zijn ook plannen voor een zonne-energie-installatie op het schooldak in Lichtenvoorde, samen met Zonnig Zieuwent/KeiZonnig.

U kunt deelnemen aan dit project wanneer u in de zogenaamde postcoderoos van de projectlocatie woont of een eigen bedrijf heeft. Hieronder de afbeelding van de postcoderoos voor de vestiging in Groenlo. Voor Lichtenvoorde geldt straks een andere postcoderoos.

Op 21 juni as om 19.30 uur organiseren we samen met Groenkracht Groenlo op Marianum in Groenlo (in het Atrium) een informatieavond. Woont u in de postcoderoos van Groenlo? Dan bent u van harte uitgenodigd! Anderen vragen we nog even geduld te hebben totdat het project in Lichtenvoorde start.Laat a.u.b. voor 16 juni via info@groenkracht-groenlo.nl weten of we u op de informatieavond mogen verwachten.

groenkracht

Groenkracht Groenlo licht kort toe:

De Energiecoöperatie Groenkracht Groenlo heeft in Groenlo reeds op twee daken gemeenschappelijke zonnepanelen gelegd, onder de zogenaamde postcoderoos-regeling. Bent u hier reeds lid van? Dan nog kan ook dit project voor u interessant zijn.

Dat is een belastingregeling die de ruimte geeft om voor gezamenlijk opgewekte stroom de energiebelasting voor het eigen verbruik van de deelnemer terug te vragen. Dit komt neer op een voordeel van ca. €0,12 per kWh thuis gebruikte stroom.

Afgelopen jaar hadden Groenkracht Groenlo en Marianum samen reeds plannen om ook op het dak van Marianum zonnepanelen te leggen, maar vanwege de verbouwing is dit uitgesteld. Vanuit de provinciale subsidie en de eerdere voorinschrijvingen heeft Groenkracht Groenlo nog ruimte om een derde installatie te realiseren. Dat willen we graag op het dak van Marianum laten doen.

Nu aan u de vraag, als ouder/verzorger van een leerling van Marianum: wilt u lid worden van de Energiecoöperatie Groenkracht Groenlo en een aantal certificaten voor dit postcoderoos project aanschaffen? Op de website van Groenkracht Groenlo kunt u meer informatie vinden. De eerste aanmeldingen voor certificatenverkoop heeft Groenkracht Groenlo vanuit de bestaande leden reeds binnen! Leuk om te zien hoe groot de belangstelling is. Het voorlopig plan is om 440 zonnepanelen te leggen, dus om 440 certificaten aan te bieden. De prijs per certificaat wordt € 255,-. Deze is iets hoger dan in het eerste project omdat er panelen met een extra hoge opbrengst worden gelegd die via een specifieke schakeling ook nog eens beter in hun opbrengst te volgen zijn. Een certificaat staat gelijk aan de gemiddelde opwek van 1 paneel, dus hier zo’n 270kw per jaar. Een huishouden heeft gemiddeld een verbruik gelijk aan de opwek van ca. 15 tot 20 panelen; om maar een indicatie te geven. Het is zinvol om dit voor uw eigen situatie na te gaan, bijvoorbeeld via uw jaarnota.

Met de aankoop van certificaten draagt u een belangrijk steentje bij aan de vergroening van Groenlo (en omgeving). Bovendien krijgt u de komende 15 jaar de energiebelasting terug voor ‘uw’ opwek, passend bij uw stroomverbruik.

Inschrijven op de verkoop kan via info@groenkracht-groenlo.nl of via het formulier op de website. Groenkracht Groenlo vraagt u daarna een leden- en deelnameovereenkomst te tekenen. Geef a.u.b. in ieder geval aan hoeveel certificaten u aan wilt schaffen.

In het komend schooljaar willen we proberen om dit project als concrete casus voor lessen over duurzaamheid, duurzame energie en bijbehorende vraagstukken te gebruiken. Theorie en praktijk dicht bij elkaar.

We hopen u op de informatieavond te kunnen begroeten!

Met vriendelijke groet, namens Schoolgemeenschap Marianum,

Frank Severins

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Groenkracht Groenlo,

Paul Wallerbos

informatieavond Groenkracht Groenlo