Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Informatie van GGD NOG over jeugdarts + handige links

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige assistente jeugdgezondheid blijven ook tijdens de lockdown beschikbaar voor school, ouders en jeugdigen. In dit bericht staan handige links.

Informatie voor ouders en kinderen
Site rijksoverheid: informatie over Corona
Website van GGD NOG: www.ggdnog.nl
Www.opvoeden.nl
Coronavirus – informatie voor ouders | Nji

Informatie voor jongeren
Www.jouwggd.nl. Betrouwbare informatie over onderwerpen waar jongeren zich mee bezig houden.
Instagram, Vraag het Charlie. Onderwerpen voor jongeren – ook tijdens de lockdown.
Www.Growitapp.nl. Een gamified app, voor iedereen in de leeftijd van 12- 25 jaar, geeft steun tijdens de lockdownperiode.
Coronavirus – informatie voor jongeren en jongvolwassenen | NJi

Anoniem praten over vragen of zorgen
Www.oudertelefoon.nl (ouders)
Www.jouwggd.nl (pubers)

Bereikbaarheid JG
De afdeling JG is op werkdagen van 8.00 – 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 – 443 3100 of tijdens alle kantooruren op 088 – 443 3000.

Informatie van GGD NOG over jeugdarts + handige links