Op excursie naar Amsterdam – 18 december 2019

Op woensdag 18 december 2019 gaan eindexamenleerlingen havo en vwo voor het eindexamenprogramma Geschiedenis en Kunst Algemeen op excursie naar het Amsterdam Museum en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Een kleine groep bezoekt het Paleis op de Dam in plaats van het Stedelijk Museum.

Tijdens de rondleiding van het eindexamenprogramma Geschiedenis staat de historische context van De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 centraal. Leerlingen oefenen met de objecten in het museum hun examenvaardigheden, zoals standplaatsgebondenheid. Ze worden uitgedaagd om topstukken uit de collectie te koppelen aan de kenmerkende aspecten van het tijdvak. De rondleiding biedt een actieve voorbereiding op het examen Geschiedenis.

Het programma in het Stedelijk Museum heet ‘Base’. De leerlingen worden daar actief rondgeleid langs de hoogtepunten uit de collectie Kunst & Design van het Museum. De leerlingen van Kunst Algemeen krijgen een speciaal op maat gemaakte rondleiding die aansluit bij de examenstof.

Wij wensen de leerlingen een leerzame, inspirerende en vooral leuke dag toe!

Op excursie naar Amsterdam – 18 december 2019