Docenten vmbo bovenbouw op docentenstage

Op 7 november jl. volgden alle vmbo bovenbouw-docenten van Marianum een docentenstage bij het bedrijf dat paste bij hun vak of de LOB-lessen (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding).

De docenten liepen ‘s ochtends in tweetallen mee in het bedrijf en koppelden deze ervaringen in de middag terug aan het team en wisselden daarna ervaringen met elkaar uit. Daarbij stelden ze de vraag: wat kan ik als docent toepassen binnen mijn eigen lessen? Wat kan bijvoorbeeld mijn collega gebruiken binnen zijn of haar lessen?

De bedrijven die bezocht werden, waren heel verschillend. Het liep uiteen van een bouwbedrijf, zorginstelling tot aan een werving& selectiebureau.

De docenten hebben de docentenstage als positief ervaren. Enkele reacties waren:

‘We weten nu wat er binnen dat bedrijf gebeurt waar we dagelijks langs rijden/fietsen.’

‘Wat gebeurt er toch veel in de Achterhoek.’

‘Doordat we nu meer op de hoogte zijn van de bedrijven binnen de regio kunnen we de leerlingen ook beter begeleiden tijdens de LOB-lessen.’

‘Door regelmatig op ‘’docentenstage’’ te gaan blijven we op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied wat ten goede komt aan onze leerlingen’

Aan het einde van de docentenstage bedankte Marianum de betrokken bedrijven door hen een attentie te overhandigen voor de geslaagde stage. De intentie van Marianum is om de docentenstage in de toekomst uit te breiden en te continueren, zodat leerlingen hier uiteindelijk van kunnen profiteren.

Docenten vmbo bovenbouw op docentenstage