Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Geven en volgen van bijlessen

Ook dit jaar geeft Marianum weer bijlessen voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Deze bijlessen worden gegeven door leerlingen van Marianum uit leerjaar 3 of hoger en zijn te volgen voor alle lessen in zowel Lichtenvoorde als Groenlo.

Bijles geven
Leerlingen van Marianum die graag bijles willen geven en wat bij willen verdienen, kunnen dit kenbaar maken bij hun mentor. De leerling krijgt per les van 50 minuten €3,-. Worden ze dit schooljaar 17, dan is dit € 4,-. En zijn ze 18 jaar of ouder? Dan verdienen ze €5,- per les.

Bijles volgen
Een bijles bestaat uit maximaal drie leerlingen uit hetzelfde leerjaar en hetzelfde niveau. Als een leerling bijles volgt, koopt hij/zij gelijk tien lessen en is er een vast moment in de week waarop de bijles plaatsvindt. De prijs per les is € 2,-.

Lukt het niet om een les te volgen? Dan wordt deze wel afgetekend. Is de reden van afwezigheid voor de les gegrond, dan krijgt de leerling het geld van de gemiste bijles terug.

De bijlessen vinden plaats tijdens een tussenuur of aan het begin en/of einde van de dag. Dit gebeurt altijd in overleg met de betrokken leerlingen.

Opgeven
Geïnteresseerd om bijles te volgen? Vul dan het formulier in en lever dit samen met het geld in voor 29 november 2018 bij Vera Berendsen (Groenlo) of Gerard Akersmit (Lichtenvoorde).  Ook kun je je digitaal aanmelden. Je inschrijving wordt pas definitief als je bij Vera Berendsen of Gerard Ankersmit het formulier hebt ingeleverd en je de betaling al hebt gedaan.

Geven en volgen van bijlessen