Bericht voor alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen leerljaar 3 vmbo

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen leerjaar 3-vmbo,

Bij deze wil ik u informeren over het besluit dat we hebben genomen over de schoolreis naar Barcelona.

Zoals u wellicht heeft vernomen vanuit de media is het momenteel erg onrustig in en rond Barcelona. Het referendum enerzijds én de mogelijk aanstaande onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië anderzijds maakt dat er (te)veel spanningen zijn.

Omdat wij tijdens deze schoolreis een programma hebben dat zich veelal afspeelt in Barcelona – en dus op veel openbare plekken – vinden wij het onverantwoord en onveilig om op dit moment met 220 leerlingen én 25 begeleiders af te reizen naar Barcelona. Daarom hebben we besloten om komende zondag niet af te reizen naar Barcelona. Dit betekent dat hierbij ook het alternatieve programma in Nederland komt te vervallen.

In overleg met de reisorganisatie gaan wij nu op zoek naar ander geschikt moment in het schooljaar om naar Barcelona te gaan. Voor alle duidelijkheid: er is dus sprake van het verplaatsen van de reis.

Voor wat betreft volgende week: uw zoon of dochter heeft gewoon les volgens rooster.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Raymond Nijenhuis, conrector vmbo bovenbouw