Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Aanvraagformulier

Hoe kunt u toegang verkrijgen?

Door het invullen van onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor deze voorziening. Via uw e-mailadres krijgt u toegang. Marianum zal zorgvuldig met de gegevens omgaan en zal deze niet zonder toestemming aan derden verstrekken. De gegevens zullen alleen voor schoolaangelegenheden gebruikt worden. Nadat u heeft aangegeven hiervan gebruik te willen maken, ontvangt u per e-mail een bevestiging met daarin een link naar de website van het portaal en een wachtwoord om toegang te krijgen. Na aanmelding verdient het aanbeveling om uw wachtwoord te wijzigen, zodat u er zeker van bent dat u de enige bent die op deze manier toegang heeft.