Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Aftrap pilottraining Formatief Toetsen

Op dinsdag 3 juli jl. vond bij SLO in Enschede de aftrap plaats van de pilottraining Formatief Toetsen. Naast Marianum doen vier andere scholen mee aan deze training. Van iedere school volgen drie docenten die het vak Scheikunde, Nederlands of Engels geven deze training om vaardiger te worden in het toepassen van formatief toetsen in de eigen lespraktijk. De lessen zien er anders uit waarbij het geven en ontvangen van feedback een centrale rol inneemt.

Formatief toetsen heeft als doel de docent en leerlingen te informeren over de mate waarin de leerstof wordt beheerst. Op basis van deze informatie kan worden besloten het onderwijs aan de groep of de individuele leerling aan te passen.

De pilottraining maakt onderdeel uit van het professionaliseringstraject voor docenten in het voortgezet onderwijs. Tijdens dit traject wordt in kaart gebracht hoe docenten geprofessionaliseerd kunnen worden in het formatief toetsen in de eigen lespraktijk en hoe docenten samen met leerlingen beter zicht kunnen krijgen op het leerproces.

In september, oktober en november 2018 komen de scholen bij elkaar om tijdens werkbijeenkomsten hun ervaringen te delen en te bespreken tegen welke punten ze aanlopen en waar nog plaats is voor verbetering. Deze bevindingen worden verzameld en gepresenteerd tijdens een conferentie over Formatief Toetsen aan het einde van dit jaar.

Foto post its

Aftrap pilottraining Formatief Toetsen