Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Leerlingen op excursie naar werkplaats Green Teams Twente

Op donderdagochtend 29 oktober jl. gingen vier leerlingen uit leerjaar twee (G2HA2) op excursie naar de Universiteit Twente. Zij deden dit in het kader van een vrij onderzoek over stikstof.

De excursies bestond uit verschillende onderdelen: de leerlingen deden eerst een stikstofproef. Daarna vertrokken ze naar de werkplaats van alle GreenTeams van de Universiteit Twente, waar de leerlingen een rondleiding kregen door het Electric Bike Team. Het was een indrukwerkende en innoverende middag waar de leerlingen veel hebben geleerd en gezien.

Leerlingen op excursie naar werkplaats Green Teams Twente