Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

People-to-People-EUREGIO-prijs 2017 voor Marianumleerlingen

In de nieuwsbrief van vrijdag 27 januari maken wij melding dat Naomi Dibbets samen met havo- en vwo-leerlingen uit de leerjaren 3, 4 en 5 van vorig schooljaar de People-to-People-EUREGIO-prijs 2017 mochten ontvangen.

Naomi Dibbets deed een toespraak tijdens het symposium“250 Jahre deutsch-niederländische Grenze” op 24 september. De toespraak was in het Duits geschreven met als thema “De verhouding Nederland en Duitsland in 2040.”

Het Blad Levende Talen, een gerenommeerd vakblad voor docenten vreemde talen, wijdde er zelfs een artikel aan. U vindt deze hier.