Begeleiding op maat

Naast algemene begeleiding en ondersteuning zet Marianum ook het project ‘Boost for Learning’ in. Boost for Learning is bedoeld voor leerlingen uit leerjaar 1 die (meer)begaafd zijn. Hieronder lees je wat dit project precies inhoudt of klik hier voor de flyer:

Boost for Learning
De laatste jaren is het voortgezet onderwijs zich steeds meer bewust dat er een groep leerlingen is die (meer)begaafd is of lijkt te zijn. Zij hebben de beschikking over een grote capaciteit en hebben voldoende vaardigheden ontwikkeld om het onderwijs goed te kunnen doorlopen. Binnen de groep (meer) begaafde kinderen zijn er ook die over voldoende capaciteit beschikken en toch moeite hebben met het onderwijs. Zij hebben heel lang geleund op hun capaciteit en hebben daardoor minder geoefend met het ontwikkelen van hun vaardigheden. Hierdoor kunnen zij niet genoeg, voor hen adequate, strategieën ten behoeve van het voortgezet onderwijs toepassen. Gevolgen hiervan kunnen onder andere zijn dat leerlingen achterstanden oplopen, zaken niet hebben geautomatiseerd en onvoldoende kunnen plannen/organiseren, met soms onnodige afstroming tot gevolg.

Afgelopen jaren is er in het basisonderwijs in onze regio al ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van deze leerlingen met betrekking tot het leren omgaan met zichzelf, leeftijdsgenoten en het onderwijssysteem. Het blijkt voor veel leerlingen van groot belang dat er ook op het voortgezet onderwijs een soortgelijk traject is. Het voortgezet onderwijs heeft namelijk weer eigen en nieuwe uitdagingen. Daarnaast verandert de leerling in deze periode ook, want de puberteit staat voor de deur of is inmiddels begonnen.

Inhoud Boost for Learning
Boost for Learning bestaat uit acht bijeenkomsten op een vast moment in de week in onze locatie in Groenlo. Vooraf is een persoonlijke intake afgenomen met de deelnemende leerlingen en er is een ouderavond geweest voor de ouders. Er kunnen alleen leerlingen aan deelnemen op advies van de basisschool, plusklassen uit de regio, informatie van OKR (Onderwijskundig Rapport) en/of via de aangegeven mentor uit leerjaar 1.

De inhoud van de lessen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Executieve functies (vaardigheden die nodig zijn het onderwijs goed te kunnen doen)
  • Zijnsluik * (Kieboom)
  • Leerstrategieën
  • Omgaan met peers
  • Profielen van type leerlingen
  • Denkvaardigheden (Sternberg)
  • Omgaan met scores
  • Onderpresteren
  • Mindset

* Afbeelding zijnsluik

zijnsluik

De bijeenkomsten zijn theoretisch én praktisch. De leerlingen krijgen inzichten vanuit een theoretisch kader (bijvoorbeeld t.a.v. automatiseren en herhalen: hoe werkt dat in het brein en wat is het nut ervan?) en ze oefenen ook met deze inzichten.

Per keer krijgen de leerlingen informatie die ze verzamelen in een eigen map. Een map vol persoonlijke informatie over eigen helpende vaardigheden, sterke kanten en uitdagingen. Aan het eind van de tien bijeenkomsten wordt samen met de leerling de map besproken om te bekijken wat hij/zij heeft geleerd en wat hij/zij nog heeft te leren en hoe dit eruit ziet.

Ruime ervaring bij Marianum
De medewerkers van Marianum hebben afgelopen jaren veel kennis in de regio opgedaan door mee te kijken en te draaien met de deskundigheid van bijvoorbeeld St. Brevoort (Plusklassen) en het samenwerkingsverband Slinge-Berkel.

Contact 
De begeleiders van Boost for Learning bij Marianum zijn:
– Diana van der Walle (d.vanderwalle@marianum.nl)
– Bernadette Putto (b.putto@marianum.nl)
Beiden zijn coach en talentbegeleiders ten aanzien van (meer)begaafdheid.