Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Masterclass Energietransitie

Op vrijdag 3 juni jl. volgden leerlingen uit leerjaar 4 havo en vwo met het profiel Natuur en Gezondheid/Natuur en Techniek een masterclass over energietransitie, begeleid door Darel Education. Deze organisatie is speciaal opgericht om leerlingen uit het voortgezet onderwijs en medewerkers van diverse bedrijven inzicht te bieden in energietransitie. Onderwerpen die aan bod kwamen waren ons huidige energiesysteem, de klimaatproblematiek en de noodzaak en urgentie van de energietransitie.

Geschiedenis energiegebruik
Tijdens de workshop werden de leerlingen eerst op een speelse manier door de geschiedenis van ons energiegebruik geleid. Daarbij was er naast aandacht voor de problemen ook aandacht voor mogelijke oplossingen. Via een escaperoom, waarbij de klok van de ‘klimaatbom’ moest worden stopgezet, moesten leerlingen slim samenwerken om op tijd alle informatie over verschillende energiebronnen te verwerken.

Grootste uitstootbron
Bij een andere interactieve opdracht over de grootste uitstootbronnen van koolstofdioxide leerden ze dat niet mobiliteit, maar de productie van allerlei ‘spullen’ hierin de grootste rol speelt. Zuinig omgaan met je spullen loont hier dus ook!

Urgentie energietransitie
De leerlingen stonden tijdens de workshop echt ‘aan’. Hiermee ging ook de wens van één van Darel’s begeleiders een beetje in vervulling: “Zolang de energietransitie nog geen vast onderdeel is van het curriculum wil ik zoveel mogelijk leerlingen bereiken met kennis over de urgentie en de mogelijkheden van de energietransitie. ”

Masterclass Energietransitie