Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Verzuim lessen – hoe werkt dat nu in coronatijd?

Via dit bericht vragen wij extra aandacht voor het verzuim van lessen. Komt het voor dat uw zoon of dochter één of meerdere lessen moet verzuimen, anders dan door ziekte? Dan willen wij u vragen dit schriftelijk aan ons door te geven. Ook in deze tijd wanneer uw zoon of dochter het grootste gedeelte thuis les krijgt. Het gaat dan om afspraken die van tevoren bekend zijn zoals medische afspraken bij de huisarts, een specialist, tandarts of orthodontist.

Meldingen doorgeven aan onderwijsassistent
Normaal gesproken gebeurde dit via het mededelingenblad uit het logboekje en liet uw zoon of dochter deze melding zien voor aanvang van de lessen voor 8.30 uur. De onderwijsassistent tekende dit dan af. Omdat leerlingen in deze tijd niet altijd op school zijn, willen we u vragen de verzuimmeldingen per e-mail door te geven aan de onderwijsassistent. Hieronder staan de gegevens.

Contactpersonen onderbouw
Groenlo: Diny Heutinck: d.heutinck@marianum.n
Lichtenvoorde: Monique van Melis: m.vanmelis@marianum.nl

Contactpersonen bovenbouw
Groenlo: Diny Heutinck: d.heutinck@marianum.nl
Lichtenvoorde: Grietje Weenk / Sandra ter Woord: g.weenk@marianum.nl

Aanvragen extra verlof (anders dan bovenstaande zaken)
Voor overige verlofaanvragen hebben wij een digitaal verlofformulier dat u als ouder invult. Deze is hier te vinden. Kan uw zoon of dochter vanwege een blessure of andere reden de gymlessen niet volgen? Dan laat hij/zij deze mededeling zien aan de docent bewegingsonderwijs. Afhankelijk van de duur van de blessure kan de docent een passende opdracht geven.

Ziek melden
Is uw zoon of dochter ziek? Dan dient u dit vóór 9.00 uur telefonisch te melden bij de school. Als uw zoon of dochter weer beter is, dan geeft de leerling dit door aan de onderwijsassistent die de betermelding kan administreren. Let wel: meldt u uw kind niet beter, dan blijft de ziekmelding gehandhaafd.

Verzuim lessen – hoe werkt dat nu in coronatijd?