Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Bijzonder verlof aanvragen – hoe?

Regelmatig zijn er heugelijke feiten om te vieren. Denk aan jubilea of bruiloften. Soms gaat het ook om verdrietige zaken zoals een uitvaart. Voor al deze momomenten kunt u via https://marianum.nl/ouders/aanvraag-bijzonder-verlof/ verlof aanvragen. Welke regels hiervoor gelden, vindt u terug in ons verzuimprotocol.

Vakantie buiten schoolvakantietijd
In sommige gevallen is er vakantie buiten de schoolvakantietijd mogelijk. Hiervoor gelden bepaalde regels. Een voorbeeld is dat dit verlof tijdig aangevraagd moet worden, dat er aangetoond moet worden dat deze vakantie om bedrijfseconomische redenen tijdens een reguliere vakantie onmogelijk is, etc. Ook dit soort verlofaanvragen zijn aan te vragen via het formulier ‘bijzonder verlof’. Belangrijk bij deze verlofaanvraag is dat het aan de voorwaarden voldoet. Anders wordt deze geweigerd.

Schoolvakanties
Altijd handig om te weten en om alvast in de agenda te zetten: de data van de schoolvakanties. Deze staan op onze website in de jaaragenda, maar zijn ook direct te vinden via de homepage onder ‘ga direct naar’. Let op! De voorjaarsvakantie van Marianum wijkt af van regio ‘midden’.