Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Toestemming geven voor AVG – herinnering

Heeft u / heb jij het toestemmingsformulier AVG al retour gezonden?

In het kader van de AVG, stuurt Marianum leerlingen die 16 jaar zijn geworden, opnieuw een toestemmingsformulier toe. Hierop moeten zij aangeven of ze wel/geen toestemming geven voor het gebruik van beeld- en filmmateriaal dat Marianum gebruikt voor communicatie-uitingen. Ook hebben ouders een tijdje terug dit formulier ontvangen.

Wij herinneren iedereen via dit bericht eraan om het formulier alsnog retour te zenden, mocht dit nog niet gedaan zijn. Als wij niets retour ontvangen, dan gaan we er vanuit dat er geen toestemming wordt gegeven.

Toestemming geven voor AVG – herinnering