Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Selecte groep leerlingen Marianum deed mee aan PISA-onderzoek

Op vrijdag 1 oktober jl. van 9.00 – 14.00 uur in De Mattelier in Groenlo werd er onder 74 geselecteerde leerlingen van Marianum het zogenaamde PISA-onderzoek afgenomen. PISA is het grootste leerlingonderzoek ter wereld.

PISA-onderzoek
PISA staat voor Programme for International Student Assessment. Het is een internationaal vergelijkend onderzoek dat de vaardigheden en kennis in lezen, wiskunde en natuurwetenschappen van 15-jarigen test. Meer dan 80 landen doen mee met PISA 2022. Sinds 2000 wordt elke 3 jaar een nieuwe meting van PISA uitgevoerd. In 2021 wordt de voormeting voor PISA 2022 gehouden.

Doel PISA-onderzoek
Bij PISA ligt de focus niet op wat leerlingen precies leren op school, maar hoe zij hun kennis en vaardigheden in het dagelijks leven toepassen. De resultaten van PISA worden gebruikt om het onderwijsbeleid voor de komende jaren te bepalen en te bekijken in welke mate Nederlandse scholen succesvol zijn in het voorbereiden van leerlingen op de 21e eeuw. De resultaten van alle landen worden met elkaar vergeleken. Op deze manier kan men leren van elkaars zwakke en sterke punten.

Selectieprocedure
Eerst is een aantal scholen in Nederland willekeurig geselecteerd. Dit zijn scholen door heel Nederland: groot en klein, in dorpen en in steden. Marianum is één van die scholen. Van elke school zijn daarna willekeurig 74 leerlingen gekozen die 15 jaar oud zijn.

Inhoud onderzoek  
Het PISA-onderzoek bestaat uit een toets en een vragenlijst en duur ongeveer 4 uur, inclusief pauzes. De toets (± 2 uur) gaat over lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Sommige leerlingen krijgen ook opgaven over omgaan met geld (‘financiële geletterdheid’) of creatief denken. En de vragenlijst (± 60 minuten) gaat over diverse onderwerpen zoals de thuissituatie, school, vrienden en familie, vrije tijd en studiegewoonten. De toetsen en vragenlijsten worden op laptops gemaakt. Alle gegevens die door leerlingen ingevuld worden, worden volledig anoniem verwerkt.

Meer informatie
Nieuwsgierig geworden naar nog meer informatie? Kijk dan op de website www.pisa-nederland.nl.

Selecte groep leerlingen Marianum deed mee aan PISA-onderzoek