Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Saxion pre-programma – iets voor jou?

Om de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hbo zo goed mogelijk te laten verlopen biedt Saxion verschillende activiteiten aan. Leerlingen krijgen zo de kans hun eigen talent te ontdekken.

Hieronder staat een overzicht van het aanbod:  

Meer algemene informatie over het pre-programma is te vinden op deze pagina.

Saxion pre-programma – iets voor jou?