Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Pilot ‘Woots’

Op woensdag 11 november jl. startte Marianum de pilot ‘schriftelijke en digitale toetsen’ met behulp van Woots. Woots is een online-toetsomgeving waar leerlingen opdrachten kunnen inleveren, groepsopdrachten klaarstaan om uit te voeren, gewone (papieren)toetsen te vinden zijn en waar zij de antwoorden en feedback vinden op hun gemaakte opdrachten en toetsen.

Het programma benaderen de docenten en leerlingen via een link in Teams. De vervolgstappen daarna spreken voor zich. De leerlingen krijgen een beperkt aantal toetsen aangeboden die met behulp van Woots afgenomen gaan worden.

Enkele voordelen van het programma zijn dat zowel leerlingen, medeleerlingen en docenten de resultaten online kunnen bekijken en gemakkelijk feedback kunnen geven.

Aan de pilot neemt een deel van de docenten mee, die lesgeven aan leerjaar 2 en leerjaar 4 vwo. Tot de voorjaarsvakantie kan Woots ook in alle andere klassen worden getest.

De pilot duurt tot de zomervakantie.

Pilot ‘Woots’